Wednesday, 20 February 2013

Senarai Kandungan Fail Panitia Mata Pelajaran

Makluman kepada semua Ketua Panitia, pastikan fail panitia dikemaskini berdasarkan senarai di bawah:

BIL NAMA FAIL KANDUNGAN FAIL
1. Fail Induk a. Surat Mensyuarat
b. Minit Mesyuarat Panitia
2. Sukatan Pelajaran a. Sukatan Pelajaran
b. Huraian Sukatan Pelajaran
c.Rancangan Pelajaran Tahunan
d. Senarai buku rujukan guru/murid
e. Plan Akademik Negeri Semasa
3.  Program Kecemerlangan a. Perancangan Program
b. Pelaksanaan dan Perancangan Program
4.  Pentaksiran dan Penilaian a. Analisis keputusan peperiksaan awam dan peringkat sekolah
b. Analisis pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan peringkat sekolah
c. Headcount
d. Postmortem/ Audit Akademik
5. Penyeliaan a. Jadual penyeliaan
b. Laporan penyeliaan P&P oleh pemerhati
c. Tindak ikut pencerapan
6 Pemeriksaan Buku Rampaian a. Jadual pemeriksaan buku rampaian
b. Laporan pemeriksaan buku rampaian/buku kerja/buku nota
7 Maklumat Guru Mata Pelajaran a. Maklumat peribadi guru
b. Jadual waktu mengajar guru
c. Carta organisasi panitia

* Fail kulit keras tidak perlu didaftarkan dan tiada nombor rujukan
* Muka depan fail keras dilabelkan : Nama Panitia dan Nama Fail