Wednesday, 13 March 2013

LDP Guru : Pentaksiran Psikometrik

Tarikh    : 13 Mac 2013
Tempat  : Anjung Sidang
Sasaran : Semua guru

Tujuan LDP ini bertujuan untuk:

  • mengukur kebolehan individu
  • mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri individu atau kumpulan
  • membantu membuat keputusan yang praktikal/realistik
  • nmemahami secara lebih mendalam, keadaan semula jadi dan perbezaan.
Guru mengisi Borang Jawapan Psikometrik 

Buku Soalan Psikometrik

Guru tekun menjawab soalan psikometrik