Wednesday, 20 March 2013

Pendaftaran Pelajar Pusat Pendaftaran Sains

Tarikh      : 4 Mac 2013 (Isnin)
Tempat    : Dewan Makan Asrama

Pusat Pembelajaran Sains (PPS) merupakan satu projek khas bagi membantu murid FELDA mengikuti aliran sains tulen. PPS mengambil pendekatan 'salvage' iaitu pelajar yang berpencapaian sederhana dalam PMR boleh ditawarkan sains tulen.

Objektif PPS:
  • Pembangunan Modal Insan
  • Meningkatkan penyertaan pelajar luar bandar dalam aliran sains
  • Meningkatkan pencapaian pelajar luar bandar dalam aliran sains
  • Memenuhi sasaran dasar 60:40
Pelajar PPS mendaftar di dewan makan.

Pendaftaran bersama ibubapa

Perbincangan bersama warden dan Penyelia Asrama

Ucapan daripada pengetua, Tn Hj Baharum b Ahmad

Pelajar dan ibubapa berkumpul didewan makan.

Ibubapa dan pelajar mendengar ucapan pengetua.