Tuesday, 22 April 2014

OPS BENCI VANDALISME - SIFAR VANDALISME SEKOLAH SEJAHTERA

Tarikh  : 23 April 2014

   Isu vandalisme telah dianggap lumrah berlaku di sekolah. Namun diakui terdapat sekolah-sekolah yang berjaya membendung gejala tersebut melalui penguatkuasaan dan membentuk semangat menyayangi  harta benda sekolah. Matlamat program ini adalalah bagi melahirkan murid yang membenci vandalisme dan menyayangi harta benda sekolah. 
  Antara program ini adalah untuk :
  • mengemukakan contoh kerosakan harta benda sekolah dan anggaran tanggungan kos sebagai gambaran kesedaran mereka.
  • menyatakan peranan dan tanggungjawab mereka untuk membasmi kerosakan harta benda seklah.
  • menyatakan kesungguhan untuk membersihkan dan menceriakan persekitaran sekolah.
  • menjadi penyumbang tenaga kebersihan dan membina suasana kondusif persekitaran sekolah.
Penerangan berkaitan Ops Benci Vandalisme

Guru medengar taklimat program Ops Benci Vandalisme

Stesen 1 (Anjung Sidang) - Taklimat kepentingan dan tanggungjawab menjaga keharmonian fizikal sekolah

Stesen 1

Stesen 1

Stesen 2 (Tangga Blok D) 

Stesen 3 - Tandas.