Sunday, 18 May 2014

Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah

Tarikh   : 18 Mei 2014 (Ahad)

           Sambutan Hari Guru peringkat sekolah diadakan bagi memberi penghargaan kepada guru-guru. Hari guru disambut pada 16 Mei dan tarikh ini dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita.
            
          
Bacaan perutusan oleh Tn Hj Baharum bin Ahmad dan ucapan daripada Ketua Pengawas.

Ceria bersama