Wednesday, 25 June 2014

Sambutan Hari Koperasi Peringkat Sekolah

Tarikh : 22 Jun 2014

Tema KOPERASI PENYUMBANG BERKESAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA merupakan gambaran bagaimana koperasi boleh memainkan peranan dalam menyumbang kepada pembangunan ekonomi, modal insan, serta persekitaran yang kondusif sepertimana yang telah digariskan dalam Dasar Koperasi Negara menjelang tahun 2020.

Tn Pengetua membaca perutusan Menteri Pendidikan Malaysia 

GPK HEM membaca perutusan Presiden ANGKASA Dato' Hj Abdul Fattah b Hj Abdullah

GPK Pentadbiran membaca perutusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan


Upacara penanaman pokok

Upacara penanaman pokok

Upacara penanaman pokok

Upacara penanaman pokok